Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy charakteryzujący się tym, że posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki, tj. ograniczonym dla banku, który nie może np. dysponować nieruchomością, prawem do nieruchomości. Hipoteka jest sposobem zabezpieczenia wierzytelności (czyli zabezpieczenia pożyczonej przez wierzyciela... more →
Posted in: Kredyty